Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA  INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora  Ochrony  Danych,  z którym mogą się Państwo  kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych  za pośrednictwem poczty elektronicznej: awilczewskaiodo@wp.pl.
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom , na podstawie przepisów prawa, a także  na rzecz podmiotów , z którymi  administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług  na rzecz administratora ( np., kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa , tj.

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach oraz

w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowaniadokumentacji nie archiwalnej;

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści  swoich danych, ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku .

  1. Administrator nie podejmie decyzji  w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

 

 

 

 

Zapoznałem/łam się z powyższą treścią i przyjąłem/ęłam do wiadomości

………………………………………………………………………………………………………………………

                   data i czytelny podpis

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

BIP